Η αρμονία στο πιάνο – σε 6 έως 9 μήνες

Το άρθρο αυτό μπορεί να διαβαστεί ως συνέχεια του προηγούμενου με τίτλο B2B πριν την αρμονία από όσους θέλουν να έχουν πληρέστερη εικόνα για την σπουδή των θεωρητικών μαθημάτων στην σχολή της open art.

Τι είναι η αρμονία στο πιάνο (keyboard harmony);

Όλη η βασική αρμονία της μουσικής από τις σχέσεις κυρίων βαθμίδων, μέχρι τις αλλοιωμένες συγχορδίες και τους ξένους φθόγγους.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης:

Το μάθημα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της θεωρίας.1

Στόχοι:

  • Η συνολική βελτίωση του σπουδαστή στην ταχύτητα της αρμονικής του σκέψης και αντίληψης, παίζοντας και ακούγοντας αρχικά απλές συνδέσεις και στη συνέχεια διαμορφώνοντας δικές του αλληλουχίες συνηχήσεων.2

  • Η ανάπτυξη της ικανότητας του χειρισμού εναλλακτικών εναρμονίσεων για την ίδια μελωδική γραμμή.

  • Η δυνατότητα κατασκευής πιο περίπλοκων συνοδευτικών σχημάτων (ειδικά για όσους παίζουν πιάνο) και η αποδέσμευση από την γραμμένη παρτιτούρα.

Ύστερα από τα παραπάνω, το ζήτημα της γραπτής εναρμόνισης είναι μια εύκολη διαδικασία που προκύπτει φυσιολογικά και αβίαστα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε ζητηθεί (πχ. πανελλαδικές εξετάσεις, εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου αρμονίας κλπ.).

Στις παράπλευρες αλλά καθόλου ασήμαντες ωφέλειες από την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται η απουσία οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης (υποχρεωτικό – ειδικό αρμονίας), όπου μπορεί να εγκλωβιστεί κάποιος για χρόνια, παραλύοντας νοητικά από την υπερφόρτωση με ακατάσχετη κανονολογία, αλλά και οικονομικά, για να καταλήξει ά-μουσος πλην όμως, τιτλούχος!

Το χρονικό πλαίσιο (6-9 μήνες) για την ολοκλήρωση του μαθήματος της αρμονίας στο πιάνο και τα αποτελέσματά του είναι “απίστευτα” για όσους δεν το γνωρίζουν, αλλά αληθινά για όσους το κάνουν.

ΥΓ. Το μάθημα έχει πραγματοποιηθεί και ως θερινό εντατικό (Keyboard Harmony, η διδασκαλία της αρμονίας της μουσικής στο πιάνο σε 6 εβδομάδες/36 ώρες), περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Επίσης σε online μορφή, διαβάστε εδώ και εδώ).

Επικοινωνία: info


  1. Εξοικείωση με τις μεταφορές της μείζονος και ελάσσονος σκάλας, ικανοποιητική ακουστική αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων, κλιμάκων και συγχορδιών, καθώς και ικανότητα στον σχηματισμό των τρίφωνων τουλάχιστον συνηχήσεων στο πιάνο από οποιονδήποτε φθόγγο.

  2. …συνοδεύοντας είτε δοσμένη μελωδική γραμμή είτε πρωτότυπη (κατασκευασμένη από τον ίδιο).