Τρία λυμένα θέματα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 1/3

Το θέμα αρμονίας που δημοσιεύω σήμερα είναι το πρώτο από 3 (θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες άλλα δύο), που δόθηκαν ανά δεκαετία, ξεκινώντας από το θέμα του 1991, συνεχίζοντας με το θέμα του 2001 και τέλος με το θέμα του 2011.

Οι προτεινόμενες εναρμονίσεις που βεβαίως είναι ενδεικτικές και όχι μοναδικές, προσφέρονται για εκτέλεση, ακρόαση και ανάλυση από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στις εξετάσεις για τα μουσικά τμήματα των πανεπιστημίων της χώρας και όχι μόνο.

Η επιλογή τριών θεμάτων ανά δεκαετία έγινε σκόπιμα για την ευρύτερη κάλυψη του γνωστικού πεδίου της βασικής αρμονίας του μείζονα και ελάσσονα τρόπου.

Κατεβάστε την και την σελίδα του θέματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στείλτε μου ένα email στη διεύθυνση: gramchris@gmail.com